ACTIVE – PASSIVE

مرکر داده عموما قلب فناوری هر شرکت، سازمان یا ساختمان می باشد که فعالیت و امنیت آن همواره از اهمیت ویژه ای بر خوردار بوده و بروز مشکلات در این بخش می تواند تاثیر بسیار زیادی در کسب و کار آن مجموعه داشته باشد. با توجه به این مهم که ایجاد تغییرات در یک مرکز داده فعال بسیار مشکل بوده و گاها نیاز به صرف زمان بسیار زیاد و هزینه های سنگین می باشد لذا طراحی اصولی و بر اساس نیاز با توجه به استانداردهای روز دنیا بسیار مهم بوده و انتخاب تجهیزات مقرون بصرفه نیز نقش مهمی را در این حوزه ایفا می کند. از این رو نیروهای متخصص ما با توجه به شناخت، آگاهی و تجربه مناسب در طراحی مراکز داده می توانند مشاور بسیار خوبی در این امر بوده و شما را برای ساخت یک سایت مناسب یاری نمایند.
فواید:
• طراحی شبکه های برق بر اساس نوع مرکز داده و سطح آن
• طراحی زیرساخت ها و چیدمان تجهیزات بر اساس استانداردهای روز
• طراحی سیستم های خنک کننده و سرمایشی براساس تجهیزات بکار گرفته شده
• کابل کشی ساختار یافته
• طراحی و راه اندازی سیستم اعلان و اطفاء حریق و شبکه های وابسته
• طراحی و پیاده سازی سیستم کنترل شرایط محیطی
• طراحی و مشاوره در خرید تجهیزات ذخیره سازی، سرورها و سوییچ ها
روش اجرا
• بازدید اولیه و ثبت نیازهای مطرح شده از سوی مشتری
• آنالیز اطلاعات ورودی و ارائه پیشنهاد اولیه
• طراحی اولیه ساختار مرکز داده
• طراحی و جانمایی تجهیزات
• انتخاب برند و مدل تجهیزات سرمایشی و برق
• ایجاد مراحل مرتبط با کنترل پروژه
• طراحی شبکه کابل کشی
• نصب تجهیزات برق، سرمایش و رک ها
• کابل کشی ساختار یافته